ΣΥΛΜΕΤΑΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ: 53218 ΑΡ.ΓΕΜΗ : 144267007000

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 38210000,38110000,39000000,38112101

Things I Can Do

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ

A Few Accomplishments

6